สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

สถาปนา ป.อ.ปยุตฺโต เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประยุทธ์ ปยุตฺโต – วิกิพีเดีย ประวัติ (ป.อ.ปยุตฺโต)
สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่คือใคร? #สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ #สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20 #พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
CREDIT/ นิวทีวี | Facebook /newtv18 – YouTube
ประวัติ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) – วิกิพีเดีย