พลเมืองกล่าวโทษ กองทัพ “โกงอย่างจงรัก หักหัวคิวอย่างภักดี”

นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ สมาชิกกลุ่มพลเมืองโต้กลับ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณี กลุ่มพลเมืองโต้กลับ จัดกิจกรรม พลเมืองกล่าวโทษ ในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ว่า การทุจริตการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ ตำรวจบอกว่า จึงจะเดินทางไปกล่าวโทษร้องทุกข์ ที่กองปราบฯ โดยเฉพาะนายทหารที่รับผิดชอบการก่อสร้างโค­รงการราชภักดิ์ว่า มีส่วนรู้เห็นกับการเรียกค่าหัวคิว กันจัดซื้อจัดจ้างในการก่อสร้างอย่างที่มี­ข้อมูลว่าทุจริตจริงหรือไม่ ส่วนผลการสอบสวนโดยกองทัพ ที่ออกมาว่าไม่มีการทุจริตนั้น ไม่มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งท่าทีของ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ก็พยายามจะหลอกตัวเอง เพื่อให้กองทัพอยู่เหนือการตรวจสอบ ประชาชนยอมไม่ได้อีกแล้ว เพราะการทำรัฐประหารก็เป็นการคอรัปชั่นอำน­าจจากประชาชนไปแล้วครั้งหนึ่ง จะมาคอรัปชั่นเงินของประชาชนอีกครั้งไม่ได­้ เรื่องนี้ไม่ใช่ การจะให้ตายกันไปข้างหนึ่ง อย่างที่ ผบ.ทบ.พูด กองทัพเองต่างหากที่เป็นฝ่ายไล่บี้ประชาชน ให้ตายไปข้างหนึ่ง และการทุจริตการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรี­ย์กษัตริย์ เท่ากับเป็นการแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเอง­ในนามของความจงรักภักดี

 

Source : Jom voice