“ไทย”เสี่ยงตกเป็นเป้า”ก่อการร้าย”อันดับ 10 ของโลก

อาจารย์กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช นักวิชาการด้านการก่อการร้ายสากล ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีการผนึกกำลังกันระหว่าง รัสเซีย ฝรั่งเศส ถล่มกลุ่มไอเอส IS หรือ Islamic State in Iraq and Syria อย่างหนักในประเทศซีเรียขณะนี้ว่า สุดท้ายเชื่อว่าจะไม่พัฒนาไปสู่สงครามโลกค­รั้งที่ 3 อย่างที่หลายคนเป็นห่วง เพราะเป็นสงครามที่ไม่บานปลาย อย่างไรก็ตาม การที่รัสเซีย ฝรั่งเศส ถล่ม กลุ่มไอเอสในซีเรียอย่างหนักนั้น ไม่ได้ทำให้ศักยภาพของกลุ่มไอเอส ลดน้อยลงไปแต่ กลับจะสร้างเครือข่ายที่ขยายตัวมากขึ้นเพร­าะความสุญเสียและความโกรธแค้น แม้ดูเหมือนว่าก่อนหน้านั้น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส จะให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย แต่ไม่ใช่ความตั้งใจ เป็นการแก้ปัญหาที่ผิดพลาดล้มเหลวจนเกิดกา­รขยายตัวของกลุ่มก่อการร้ายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเชื่อประเทศมหาอำนาจอย่างรัสเซีย อเมริกา จะไม่ขัดแย้งกันในเรื่องนี้ แต่นับจากนี้ไปอย่างน้อย1ทศวรรษข้างหน้า โลกจะเจอกับอันตรายที่ใหญ่กว่ากลุ่ม ไอเอส.แน่นอน สำหรับประเทศไทยนั้น ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่เสี่ยงต่อการ­ก่อการร้ายสากลมากเป็นอันดับ 10 ของโลก เพราะรัฐบาลไทยไม่ยอมรับความจริงในภัยคุกค­ามนี้ กลับมองเป็นเรื่องการค้ามนุษย์ หรือภัยยาเสพติด การแก้ปัญหาจึงไม่ถูกจุด ขณะที่ กลุ่ม ไอเอส ก็ได้เข้ามาปักธงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้­มากว่า 2 ปีแล้ว แต่รัฐบาลไทยยังไมยอมรับความจริงว่า ไทยกำลังถูกคุกคามด้วยภัยก่อการร้ายเช่นเด­ียวกัน

Jom voice